To svarte striper – 2. cup

Under arbeid

Ki chang-teknikker (kommer senere)

Mønster og filosofi:

Flaggspyd: Ki chang, hele

Sverd parmønster: Kyo jeon (1. halvdel)?