Svart stripe – 3. cup

Under arbeid

Ki chang-teknikker (kommer senere)

Mønster og filosofi:

Sverd: Bon guk geom

Flaggspyd: Ki chang (første halvdel)