Rødt belte – 4. cup

Under arbeid version 0.5

Koreansk navnHangeulNorsk navnKommentar
Under arbeid
Stokkteknikker
Je mi sal se제 미 살 세Slag nedover og oppover i starten av sekvens 4"The posture of killing the all eyebrows"
To du se도 두 세Sette ned stokken ved siden av beinet og blokkere pluss vippe opp
Seom yo jeon se섬 요 전 세Spinne rundt og slå høyt
Ha jeob se 하 접 세Angrep nede, sekvens 5
Ha cheon se하 천 세Forsvar mot angrep nede, vipper stokken opp, sekvens 5
Beon shin se번 신 세Hoppe rundt og bytte plass med motstanderen, sekvens 5
Jik bu song seo se직 부 송 서 세Forsvar mot stikk
Ju ma he du se주 마 헤 두 세Lavt slag, slag i midten, stikk (sekvens 6)
 Yedo nummerYedo navnHangeulBetydning
20I shipbeonYeok rin se역 린 세
21I ship ilbeonYeom shi se염 시 세
22I ship ibeonU hyeob se우 협 세
23I ship sambeonBong du se봉 두 세
24I ship sabeonHoing chung se횡 충 세

Mønster og filosofi:

Sverd: Je dok geom

Stokk parmønster: Kon bang (hele)