Rødt belte – 4. cup

Under arbeid version 0.5

Koreansk navnHangeulNorsk navnKommentar
Under arbeid
Stokkteknikker
Je mi sal se제 미 살 세Slag nedover og oppover i starten av sekvens 4"The posture of killing the all eyebrows"
To du se도 두 세Sette ned stokken ved siden av beinet og blokkere pluss vippe opp
Seom yo jeon se섬 요 전 세Spinne rundt og slå høyt
Ha jeob se 하 접 세Angrep nede, sekvens 5
Ha cheon se하 천 세Forsvar mot angrep nede, vipper stokken opp, sekvens 5
Beon shin se번 신 세Hoppe rundt og bytte plass med motstanderen, sekvens 5
Jik bu song seo se직 부 송 서 세Forsvar mot stikk
Ju ma he du se주 마 헤 두 세Lavt slag, slag i midten, stikk (sekvens 6)
 Yedo nummerYedo navnHangeulBetydningKommentar
20I shipbeonYeong nin se역 린 세Omvendt fiskeskjell-stikk. Stikker først i halsgropa og deretter i halsen. Avslutter med jwa ik se (samme teknikk som yedo 3). Viktige momenter:
-At man vrir sverdet i første teknikken.
-At man skaper større rekkevidde i teknikk nr 2 ved å kun holde sverdet i en hånd og forlenge stikket gjennom å vri overkroppen så armene kommer på en linje. Må være bevisst på forholdet mellom forrerste og bakerste arm for å holde balanse i stillingen.
21I ship ilbeonYeom shi se염 시 세Samle vingene og slåHovedteknikken i denne yedoen er den tredje teknikken, som heter Bal sa se (발 사 세): Trekke ut slangen.
Man finter ut motstanderen ved å late som om man taper når man trekker seg tilbake, for så å gå fram igjen og kutte midtseksjonen til motstanderen (siste teknikk) (Yeo gyeok se, yedo 13).
Trener opp evnen til å steppe fram og tilbake på en effektiv måte.
22I ship ibeonU hyeob se우 협 세Holde sverdet ved høyre ribbeinDreier kroppen mot venstre for å unngå et angrep eller komme inn og stikke. 2. teknikk: 분 충 세. Betyr å stikke raskt, så teknikk 2 skal følge kjapt etter teknikk 1.
Den siste teknikken heter keo jeong keok (samme teknikk som i keo jeong se, yedo 1). Skal utføres på stedet, uten å bevege seg fremover eller bakover, selv om forrrerste fot løftes. Hyeob har betydningen trangt eller tett, som kan indikere at man er veldig tett på motstanderen. Jobber tett og kompakt.
23I ship sambeonBong du se봉 두 세Vaske føniksen sitt hodeJwa-U bang shin = vasking av føniksens hode. Man vasker, stikker (yeong nin) og kutter (på skrått?) ned (ke gyeok se).
Viktig moment: Observerer motstanderen for svakheter før stikket (baek sa nong bung se), som en hvit slange som ser på motstanderen med giftige øyne, tålmodig og klar til angrep.
24I ship sabeonHoing chung se횡 충 세Viktig moment: Man har to forskjellige motstandere.
Lure motstanderne til å gjøre som man vil før man angriper.
Først har du en motstander foran deg, som du angriper etter seansen din.

Mønster og filosofi:

Sverd: Je dok geom

Stokk parmønster: Kon bang (hele)