Grønt belte – 7. cup

Koreansk navnHangeulNorsk navnKommentar
Sverdteknikker
Jwa/ U ollyeo pegi좌/우 올려 베기Venstre/høyre skråkutt oppover
Jwa/ U naeryeo chigi
좌/우 내려 치기Venstre/høyre skråslag nedoverStopper ved tinningen.
Kalles også Kalgyeochigi (갈겨치기)
Jwa/ U suppyeong chigi좌/우 수평 치기Venstre/høyre horisontalt slagKalles også Heorichigi (허리치기)
Jwa/ U ollyeo chigi좌/우 올려 치기Venstre/høyre skråslag oppoverKalles også Keolchyeochigi (걸쳐치기)
Yoryak se뇨략 세Kutt fra skrittet opp til halsenKuttet oppover i yedo 7.
Kalles også Heulteochigi (흝어치기)
Jin chwa진 촤Sitte ned og bevege seg framover med stikkSkyvestikket i To yu ryu
Milchigi밀치기SkyveslagSom stor suppyeong pegi, men ment for å slå bort et sverd eller skremme en motstander eller presse ham bakover
Daegeom대검Høy, mottagende blokkeringBlokkeringa går opp og stopper et sverd, holder så eget sverd stille og lar motstanderens sverd gli forbi av seg selv
Chung bong se충봉세Skyve med sverdetSkyvet i yedo 8
Bong du se봉두세Hoppe bakover, bytte stilling og kutteBetydning: Vaske føniksen sitt hode 🙂
Siste teknikk i yedo 8
Keo jwa jok거좌족Løfte høyre fot og blokkere med en sirkelbevegelse2. teknikk i To yu ryu
Fotarbeid
Momdora sewo jireugi몸돌아 세워 지르기Rotering av kroppen med loddrett slag med knyttneven
Bal teurotta naeryeo chigi/naeryeo pegi발 틀었다 내려 치기 / 내려 베기Løfte foten og kutte/slå skrått Brukes i yedo 7
Chuk do
축 도Hopp og land med samlede føtter

 

 Yedo nummerYedo navnHangeulBetydning
5Yedo obeonTanbok se단복 세Kutte og stikke i magen
6Yedo yukbeonKwa u se과우 세Kutte oppover på høyre side
7Yedo chilbeonYoryak se뇨략 세Kutte opp med heultteochigi
8Yedo palbeonEo geo se어거 세Å dytte en kjerre
9Yedo kubeonJeon gi se전기 세Åpne flagget

 

Mønster og filosofi:

Sverd: To yu ryu – 토유류

To yu ryu bygger videre på en del av teknikkene som blir introdusert i Un gwang ryu. I tillegg til rett kutt og støt introduseres også hoftekutt og diagonalt kutt nedover. Stepteknikkene dreier seg også her om naa gagi, geulmyeo naa gagi, dwitkubi og dobo, men introduserer en ny måte å lande på med føttene samlet. FordiTo yu ryu i likhet med Um gwang ryu fokuserer på angrep, skal fokus til enhver tid være rettet framover. Forsvarsteknikkene skal utføres lett og raskt og følges opp direkte med angrep.

Man skal ikke gå dette mønsteret like raskt som Um gwang ryu, men heller ta seg tid til å gjøre hver kombinasjon skikkelig. Mønsterets navn, To yu ryu, signaliserer at du skal bevege deg med lavt tyngdepunkt og utføre teknikkene nøyaktig. To i To yu ryu betyr jord.