Oversiktsside fotarbeid

Innhold kommer

Koreansk navnHangeulNorsk navnKommentarBeltegrad
Do bo도보HoppestegGult
Shin do신 도Hopp og land med den ene foten foran den andreGult
Jin bo진 보Gå frem med skiftevis høyre og venstre ben (som et vanlig skritt)Kalles også naa gagi (나아 가기)Gult
Che bo 체 보Forrerste ben går først, bakerste følger etter. Ender i samme stilling som man startet i. Kalles også geulmyeo naa gagi (끌며 나아 가기)Gult
Twe bo퇴 보Gå bakover med å skifte fotKalles også mullo nagi
(물러 니기)
Gult
Tweche bo퇴체 보Gå bakover uten å skifte stilling. Bakerste ben flytter seg først.Kalles også geulmyeo mullo nagi
(끌며 물러 니기)
Gult
Momdora sewo jireugi몸돌아 세워 지르기Rotering av kroppen med loddrett slag med knyttnevenGrønt
Bal teurotta naeryeo chigi/naeryeo pegi발 틀었다 내려 치기 / 내려 베기Løfte foten og kutte/slå skrått Brukes i yedo 7Grønt
Chuk do축 도Hopp og land med samlede føtterGrønt
I dobo이 도보To hoppestegBlått
Jwa chul dobo좌 출 도보Hoppslag til venstreBlått
Momdora pegi몸돌아 베기Snurre og kutteBlått
Sabang chigi사방 치기Slå i fire retningerBrukes i yedo 11Blått
Eunmang dolgi은망 돌기To skritt med vendingSteppet i yedo 11Blått
Keowimoyang orikeoreum거위모양 오리걸음Gåseaktig andegange Første step i yedo 12Blått
Naagamyeo dwieo chigi 나아가며 뛰어 치기Hoppe med bytte av stilling og kutteKalles også Ho jwa se (sittende tigerstilling med venstre fot forrerst)Rødstripe