Wae geom – japansk sverd

Under arbeid

Wae geom betyr «Japansk sverd». Denne kampformen inneholder 4 mønstre:

Un Gwang Ryu

To Yu Ryu

Cheon Yu Ryu

Yu Pi Ryu

Slik vi trener Kyeongdang i dag er dette de grunnleggende mønstrene for de fire første beltegradene.