Ki chang – flaggspyd

Utkast og notater:

I Muye Dobo Tongji står det at flaggspydet var 9 fot langt i skaftet (ca 2,7 meter), og at spydspissen var 9 tommer lang (ca 23 cm). Flaggspydet ble også omtalt som dan chang (kort spyd)

Våpenet ble brukt av kavaleriet for å komme seg bak fiendens hær, hvor de kunne skape forvirring ved å vifte med flaggene.

I tillegg ble det brukt av kongens livgarde.

Distinksjon mellom flaggspyd på hest og flaggspyd til fots